ISIDORUS prawo
Dzisiaj jest wtorek, 23. lipca 2024    
Św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy – święto
Logowanie | RejestracjaNajnowsze:
Przepisy prawne
Porady prawne
Powrót Powrót
Inicjatywa Ustawodawcza projektu Ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli Drukuj
piątek, 27 lutego 2009, 7:11
Dodał: (Admin)
Poniżej publikujemy list dra Jerzego Kropiwinickiego, Prezydenta Łodzi, wraz z projektem Ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli.

Trzej Królowie
Trzej Królowie

Swoje poparcie dla Inicjatywy Ustawodawczej projektu Ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli mogą Państwo wyrazić poprzez wydruk oraz wypełnienie karty do zbierania podpisów (do pobrania TUTAJ).

Ostatnim dniem dla udzielenia poparcia jest Wielka Sobota 11 kwietnia 2009 r.


W związku z wznowieniem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej przywrócenia dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli przedstawiam: Projekt Ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli

USTAWA z dnia ___________ o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech KróliArt. 1.Przywraca się Święto Trzech Króli.

Art. 2.Dzień 6 stycznia jest dniem wolnym od pracy.

Art. 3.W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28, z późn. zm. ) w art. 1 w pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie : "b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli".

Art. 4.Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Uzasadnienie projektu Ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli


Znaczenie Święta Trzech Króli potwierdza wielowiekowa tradycja jego traktowania jako dnia wolnego od pracy. Także w trudnych czasach odbudowy polskiej państwowości i gospodarki w II Rzeczpospolitej Święto Trzech Króli było dniem wolnym od pracy. Tego prawa nie odważono się zakwestionować również po II wojnie światowej i w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy wśród świąt imiennie wymienionych jako dni wolne od pracy, znajdowało się także Święto Trzech Króli. Po umocnieniu się władzy komunistycznej, decyzją I Sekretarza PZPR Władysława Gomułki, przeforsowano ustawę (z dnia 10 listopada 1960r.), którą święto to - w wymiarze państwowym - zostało zlikwidowane. Tą samą ustawą skreślono jako dzień wolny od pracy 15 sierpnia w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W 1989 r. przywrócono dzień wolny w Święto Wniebowzięcia NMP.

Święto Trzech Króli, mimo ciągle trwających skutków komunistycznych represji, pozostało jednym z najważniejszych świąt kościelnych. Jak wskazuje się w stanowisku Episkopatu Polski: "W ostatnich latach Kościół w Polsce przeniósł na niedzielę, względnie obniżył rangę liturgiczną kilku zniesionych w ten sposób świąt, by nie prowadzić do konfliktu sumienia u ludzi wierzących, zobowiązanych do pracy w dzień świąteczny". Ale - jak podkreślają to Biskupi - nie uczyniono tego w odniesieniu do Święta Trzech Króli "ze względu na wyjątkową wagę tej uroczystości oraz uniwersalne przesłanie, jakie jest jej treścią: objawienie Chrystusa wszystkim narodom i kulturom". Należy pamiętać, że Święto Trzech Króli jest najstarszym ze Świąt chrześcijańskich związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa, obchodzonych nawet wcześniej niż Święta Bożego Narodzenia.

Jest to święto, do którego Polacy są bardzo przywiązani. W świątyniach Polski obserwuje się wtedy większą liczbę wiernych niż w inne święta. Mimo zniesienia dnia wolnego od pracy w świadomości Polaków istnieje przekonanie o ważności tego święta. Badania sondażowe jednoznacznie potwierdzają, że ponad 60% Polaków zdecydowanie opowiada się za przywróceniem dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli.

Obecnie Święto Trzech Króli, jako dzień wolny od pracy, jest obchodzone w dziewięciu krajach Unii Europejskiej, np. w: Niemczech, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Austrii, a co interesujące - ze względu na nieco odmienny światopogląd - także w "krajach protestanckich" - w Szwecji i Finlandii.

Polska wcale nie przoduje wśród krajów Unii Europejskiej co do ilości dni wolnych od pracy w ciągu roku. Znajduje się pod tym względem na miejscu 12 wśród krajów UE.

Jak podkreśla Komunikat z 345 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski: "Konkordat wymieniając dni świąteczne wolne od pracy nie zamknął możliwości ich poszerzenia, zarówno ze strony kościelnej, jak i państwowej." Społeczna inicjatywa przywrócenia dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli wpisuje się w obie te strony: wiernych wyrażających głos Kościoła jak i obywateli wyrażających głos Państwa.

Skutki społeczne ustawy będą pozytywne. W trakcie przygotowywania jej projektu i tworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej inicjatywa ta spotkała się z bardzo szerokim poparciem społecznym. W odczuciu społecznym bardzo wyraźnie akcentowany jest aspekt przywrócenia w Święto Trzech Króli dnia wolnego od pracy jako powrotu do wielowiekowej tradycji polskiej. Takie przywrócenie jest także likwidacją jednego ze skutków represji prowadzonych przez reżim komunistyczny pod przywództwem Władysława Gomułki w stosunku do wiary katolickiej i Kościoła katolickiego w Polsce. Wyrażały się one prześladowaniem księży, wspólnot parafialnych i społeczeństwa katolickiego oraz próbami likwidacji świąt i symboli chrześcijańskich. Represje te kojarzone są z niszczeniem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przy pomocy polityki podatkowej, z odmowami wydawania paszportów dla biskupów uczestniczących w pracach Soboru Watykańskiego II, z brutalnym utrudnianiem pielgrzymowania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po ziemi polskiej oraz z likwidacją szeregu świąt religijnych jako dni wolnych od pracy, a także z prześladowaniami środowisk katolickich upominających się o swobody demokratyczne oraz prawa człowieka i obywatela w naszym kraju. Skutki gospodarcze Ustawy o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli nie są jednoznaczne. Z jednej strony przywrócenie dnia wolnego od pracy może być traktowane jako ograniczenie aktywności gospodarczej. Jednakże doświadczenia przy ustanawianiu dotychczasowych, nowych dni wolnych od pracy (np. wolnych sobót) wskazują, że dawały one szanse odpoczynku, refleksji i koncentracji na rodzinie, co sprzyjało zbieraniu sił na lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym. W konsekwencji dni pracy odznaczały się większą wydajnością (na poziomie co najmniej 0,5% dziennie), która rekompensowała ograniczenie aktywności związanej z dniem wolnym. Opisany mechanizm społeczny był wielokrotnie potwierdzany przez uczonych z zakresu psychologii społecznej i prakseologów. Warto przypomnieć, iż wbrew obawom, dodanie kilka lat temu kolejnych "wolnych sobót" (a więc rezygnacji z kilkudziesięciu godzin roboczych) nie spowodowało katastrofy gospodarczej. PKB wzrastał nieustannie w szybkim tempie. W tym przypadku chodzi tylko o jeden dzień - o 8 godzin.

Warto też przypomnieć, iż Święto Trzech Króli następuje po wielkim szczycie aktywności handlowej i gospodarczej związanej z grudniowymi zakupami (Bożonarodzeniowymi i sylwestrowymi), a więc w sposób naturalny wpisuje się w czas mniejszej aktywności na tym polu. Równocześnie w świecie rozwiniętej gospodarki i tak dostrzega się nadmiar wytworzonych dóbr materialnych w stosunku do potrzeb społecznych. Przywrócenie dnia wolnego nie będzie też miało bezpośrednich (ani jednoznacznych) skutków budżetowych. Projekt Ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym nie ma potrzeby wskazywania źródeł finansowania.

Pod względem prawnym, święto kościelne mające wielowiekowe tradycje będzie powtórnie zrównane z innymi świętami państwowymi. Ustawa o przywróceniu dnia wolnego od pracy w Święto Trzech Króli, która zmienia ustawę z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, nie powoduje zmian innych ustaw. Ustanawianie świąt i dni wolnych od pracy należy do wyłącznych kompetencji krajów członkowskich i nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

/ - / Jerzy KROPIWNICKI


Ludzie onet.pl Digg Del.icio.us Technorati Wykop Śledzik Blip Flaker Facebook Tweeter Google Bookmarks Pinger


Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)
Aby dodać komentarz, proszę się zalogować.
Logowanie:
Użytkownik: Hasło: Pamiętaj!   
   Zarejestruj się
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.

Na skróty:

Polecamy:

Stopka wydawnicza:

© 2002-2015 Chrześcijański Portal Świętego Izydora
Patrona Internetu i Internautów, ISSN 1803-1285
Wydawca:
Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s.
Redaktor naczelny:
Tomasz Adam Kaniewski
Adres redakcji:
Redakcja Portalu św. Izydora,
skrytka pocztowa 59,
57-350 Kudowa Zdrój
Konto bankowe:
Fortis Bank Polska, O/Wrocław
73 1600 1156 0004 0601 7389 6080
Projekt i wykonanie:


Česká verze Wersja polska

0.06552505